El dia 1 d’octubre, en acabar l’acte d’inauguració de curs de les tres facultats eclesiàstiques, que presidia el Cardenal Giuseppe Versaldi, prefecte de la Congregació per a l’Educació Catòlica, aquest va signar el decret de constitució del nou «Ateneu Universitari Sant Pacià», una institució acadèmica major de l’Església de Barcelona i, a través d’ella, de totes les diòcesis catalanes i de Mallorca.  Hi eren presents tots els bisbes catalans (residencials i auxiliars) i l’Abat de Montserrat, i hi eren representades la diòcesi de Mallorca, la Universitat Ramon Llull i la Universitat de Barc

Card. Lluís Martínez Sistach (ed.), La pastoral de les grans ciutats. Actes del I Congrés Internacional, Barcelona: Claret 2015; trad. castellana, La pastoral de las grandes ciudades, Madrid: PPC 2015.

El P. Jesús Renau, jesuïta, deia fa anys: «No parleu més de crisi vocacional: una crisi -un canvi- és limitada en el temps; quan una crisi es perllonga tant ja és tota una altra cosa». És una observació ben encertada, que ajuda a plantejar correctament una problemà- tica que avui fa patir a molts en l'Església: Com desvetllar vocacions sacerdotals? Com ajudar els candidats a un discerniment evangèlic i eclesial? Com acompanyar-los amb respecte i fermesa?

Aquest estiu La Vanguardia ha publicat un estudi realitzat per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya sobre els noms més comuns als carrers i places de Catalunya. Entre els 10 noms de persones més freqüents trobem dos preveres, tots dos del bisbat de Vic: Jacint Verdaguer, en el número 2, que dóna nom a 396 carrers i Jaume Balmes, en el número 7, que dóna nom a 225 carrers.

Sempre se’ns diu que en la litúrgia, en la predicació i en la catequesi fem servir un llenguatge que pot resultar incomprensible per a la gent d’avui. De fet això deu haver passat sempre, perquè el llenguatge de la fe remet a conceptes per als quals no hi ha llenguatge capaç d’expressar-los amb propietat. Són realitats inefables; i les volem pronunciar. Algunes vegades, però, ens pot passar que el llenguatge que fem servir sigui entès exactament al revés del que nosaltres volem dir. I també això ha passat sempre.

«Era foraster, i em vau acollir» (Mateu 25,35). Aquesta és una de les sis paraules que Jesús, el rei de l’univers, adreça als qui estan aplegats a la seva dreta. És l’hora de l’anomenat «judici final», el gran esdeveniment que tanca la història humana i l’obre a una dimensió de novetat i d’eternitat. És la Pasqua eterna, celebrada en la Jerusalem definitiva, l’hora de les noces de l’Anyell. En aquell moment de trànsit entre el món present i el món futur, s’escolten les paraules del qui ha rebut tota autoritat al cel i a la terra i que, per tant, discerneix amb ple coneixement de causa.

Amb motiu del trasllat de les restes del Dr. Pere Tarrés del cementiri de Montjuic a la Parròquia de sant Vicenç de Sarrià, (el dia 6 de novembre de 1975)  i de cara al procés de canonització que es volia incoar, es va demanar als devots i amics d’aquest gran metge, apòstol i sacerdot que lliurament aportessin tots els records que tinguessin d’ell per ajudar al proper procés i crear un arxiu amb tots ells.

Insinuar «la missió dels laics» en la societat actual ens porta d’entrada a enyorar «temps passats». Temps en què moviments d’Acció Catòlica i moviments obrers eren ben vius i presents en les comunitats humanes. El laic cristià era un «ferment» en la massa laboral, social i política. No hi havia proselitisme, però sí creients «referents». Aquells temps avui no els tenim; els «moviments cristians» de laics estan en crisi; noves propostes d’evangelització són més idees i projectes que realitats, encara que algun està fent bona tasca.

Les úniques notícies directes que ens han arribat sobre Sant Benet les trobem en el segon llibre dels Diàlegs, de Sant Gregori el Gran (Sant Gregori el Gran, Benet, l’home de Déu, Introducció, traducció i notes de B. Dalmau, [El gra de blat 126], Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1997). Els Diàlegs és, potser, l'obra més popular del monjo i papa Sant Gregori. Escrita entre el 593 i 594 dC, comprèn quatre volums amb el que avui en diríem «vides de sants».

El primer sant mallorquí és a punt de pujar als altars el proper setembre. Es tracta de fra Juníper Serra Ferrer (Petra, 1713 – Carmel, 1784). Per què? Considerat l’apòstol de Califòrnia, el papa Francesc creu que és un moment propici per reivindicar les arrels hispanes i cristianes dels Estats Units de Nord-amèrica. També és un toc d’atenció a una Església opulenta, acomodada en la mol·lície dels diners i esquitxada per un poder despòtic que l’ha duta a la bancarrota en moltes ocasions pels casos de pederàstia.

Pàgines