L’objectiu del Pla Pastoral del Bisbat de Solsona és renovar i revitalitzar les parròquies perquè esdevinguin comunitats vives, orants, fraternes i evangelitzadores. A imatge de la força evangelitzadora de les primeres comunitats cristianes «constants a escoltar l’ensenyament dels apòstols i a viure en comunió fraterna, a partir el pa i a assistir a les pregàries… amb joia i senzillesa de cor» (Ac 2,42.46), sota «un sol cor i una sola ànima» (Ac 4,32).

El divendres 15 d’abril el P. Manuel Nin i Güell, osb, va rebre l’ordenació episcopal a la basílica papal de Sant Pau Extramurs, durant la divina litúrgia que concelebraren els ordenands Mons. Dimitrios Salachas, el seu predecessor a l’exarcat apostòlic, Mons. Sebastià Rossolatos, arquebisbe llatí d’Atenes, i Mons. Donato Oliverio, eparca de Lungro dels italoalbanesos d’Itàlia Continental. Van concelebrar també el cardenal Leonardo Sandri, prefecte de la Congregació per a les Esglésies Orientals, el cardenal Lluís Martínez Sistach, l’arquebisbe de Tarragona, Mons.

El Papa Francesc ha fet pública l’Exhortació apostòlica postsinodal Amoris Laetitia (l’alegria de l’amor), la traducció catalana de la qual ja ha sortit a Ed. Claret (Documents del Magisteri 64) i de la qual en sortirà una altra a Documents d’Església. Es tracta d’un document massís (nou capítols i 325 apartats), que recull les aportacions dels dos Sínodes sobre la família (l’extraordinari de 2014, representat per 51 citacions, i l’ordinari de 2015, citat 76 vegades).

Sant Ciril d’Alexandria, Comentari sobre l’evangeli de sant Joan (Lib 12, cap 1: PG 74, 730-735).

Acabem de celebrar la Pasqua del Ressuscitat i estem encara gaudint la seva joia, durant tot el temps pasqual, com si fos en un sol dia. Tots els preveres, acompanyats de les nostres comunitats, hem celebrat la resurrecció de Crist fent la Fractio Panis pasqual. Hem partit i repartit el pa, cos ressuscitat del Crist Senyor nostre. Ell ho va fer i ens manà que també ho féssim nosaltres: "Feu això en recordança meva" (Lc.22,19). Era un gest que formava part de la tradició judaica quan anualment celebraven la pasqua del seu alliberament (Is 58,7; Jr 16,7).

En la reflexió del mes anterior ens fixàvem en les paràboles de Lc 15 com a resposta a les crítiques fetes a Jesús per la seva convivència amb publicans i pecadors. El pes de la resposta de Jesús requeia sobre les paraules del pare de la paràbola del fill pròdig adreçades al fill gran: «Aquest germà teu era mort i ha tornat a la vida» (v.32). Aquells que eren considerats estranys cal que siguin acceptats com a germans.

El Bisbe Torras i Bages «ens deixà La ciència del patir, pastoral signada el 7 de febrer de 1916 al llit de l’agonia, comiat fins al cel. Hores més tard moria en olor de santedat», ens recorda Miquel Bordas, en els apunts biogràfics sobre aquest prelat de Vic, del qual celebrem el centenari del  traspàs.

El dia 23 de març celebràvem la memòria litúrgica de sant Josep Oriol, el patró dels preveres catalans (23 de novembre de 1650 – 23 de març de 1702). Batejat a Sant Pere de les Puel·les, escolà a Santa Maria del Mar, beneficiat a Santa Maria del Pi (1687), va morir al carrer de la Dagueria (demarcació parroquial de Sant Just i Sant Pastor) i fou enterrat al Pi. És, doncs, un sant barceloní que va viure al cor de Barcelona. Josep Oriol va créixer recolzat en les dues columnes fonamentals de la vida cristiana i sacerdotal: la santedat i l’amor als pobres.

«Ajudeu a obrir les portes dels cors, a superar la vergonya, a no fugir de la llum. Que les vostres mans beneeixin i sostinguin als nostres germans i germanes amb paternitat; que a través de vosaltres, l’esguard i les mans del Pare guareixin les ferides dels seus fills». Amb aquestes interpel·lants paraules, el Papa Francesc s’adreçava als més de 700 missioners de la misericòrdia –d’un total de 1142- que érem presents a la solemne Eucaristia del Dimecres de Cendra que, excepcionalment, es celebrava a Sant Pere del Vaticà.

El Papa Francesc ens ha regalat, a tota l'Església, el Jubileu extraordinari de la Misericòrdia perquè hi ha moments en els quals d'una manera molt més intensa estem cridats a tenir la mirada fixa en la misericòrdia per poder ser també nosaltres mateixos signe eficaç de l'obrar del Pare...Temps propici per a l'Església, perquè faci més fort i eficaç el testimoni dels creients (MV,n.53). La Misericòrdia de Déu no es cansa mai de buscar apassionadament l'home. L'home és la passió de Déu que cerca estimar-lo i salvar-lo.