Emissió de l'acte d'Homenatge a Joan Carrera

Emissió de l'Homenatge al bisbe Joan Carrera a Santa Maria del Mar de Barcelona que va emetre Televisió de Catalunya el 16 de novembre.

 

 

 

Comentaris

Feu arribar a tothom aquest video. Es un acte de record del Bisbe Carrera perè és sobretot un acte de futur.